Medische fiche

Gelieve deze medische fiche volledig ingevuld en ondertekend te mailen naar scampivzw@gmail.com.

Deze moet ten laatste een week voor het begin van het zomerkamp in het bezit zijn van de kampleiding