Algemene voorwaarden vzw SCAMPI

Algemene voorwaarden

1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen enkel via de website een optie nemen voor een plaats op het jaarlijkse SCAMPI kamp. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling wanneer je een bestaand lid (of broer of zus van een bestaand lid) bent. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat VZW SCAMPI de betaling ontvangen heeft, ontvang je via e-mail een bevestiging van betaling.

Nieuwe deelnemers worden op de wachtlijst geplaatst. Zij krijgen een mail na 31 oktober met de medeling of we voor hun al dan niet een plaats hebben kunnen voorzien.

3. Leden die reeds hebben deelgenomen aan het SCAMPI kamp 2019 of 2020 hebben voorrang tot en met 31 oktober. Inschrijvingen zonder een betaling uiterlijk op 31 december komen te vervallen. Evenals uw voorrang om deel te nemen als bestaand lid.

4. Wanneer op 31 oktober alle bestaande leden hebben ingeschreven wordt er voorrang gegeven aan broers en zussen voor deelname aan het SCAMPI kamp. Deze worden via mail op de hoogte gebracht. Ze hebben tot uiterlijk 31 december de tijd om de betaling voor deelname aan het SCAMPI zomerkamp in orde te brengen.

Deelnemers die hun optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan VZW SCAMPI door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

5. Annulatie van een kamp:

  • Bestaande leden betaalden reeds een voorschot. In geval van annulatie zal er een administratiekost van €25 in aankoopbonnen voor een SCAMPI evenement worden afgehouden van het reeds betaalde bedrag. De rest wordt teruggestort
  • Indien het kamp nog niet betaald was voor 31 december, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
  • Indien het kamp reeds helemaal betaald was, dan zijn er drie mogelijkheden:
    • U annuleert voor 1 januari 2021 en u krijgt het lidgeld (Verminderd met € 25 administratiekosten ) terugbetaald.
    • U annuleert na 1 januari 2021. Wij of u gaan op zoek naar een vervanger. Van zodra deze is gevonden en zijn betaling in orde is krijgt u uw lidgeld (Verminderd met €50 administratiekosten ) terugbetaald.
    • Indien er geen vervanger wordt gevonden en u heeft een gegronde reden om te annuleren dan kunnen wij gelet op alle kosten die wij reeds ter voorbereiding op het komende zomerkamp hebben gemaakt na afloop van het kamp u €100 terugbetalen

6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

7. VZW SCAMPI kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. VZW SCAMPI houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren of huiswaarts te sturen. Wanneer een deelnemer tijdens het kamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd zal maximaal €100 verminderd met €20 per kampdag worden terugbetaald

9. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren.

10. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van VZW SCAMPI voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of VZW SCAMPI kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

11. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en een week vol fun

12. VZW SCAMPI  neemt op de kamp foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

13. Voor al uw kinderen t.e.m. 11 jaar die aan het SCAMPIKAMP deelnemen ontvang je een fiscaal attest. Dit attest wordt u toegestuurd samen met het kampboekje

14. Om een tussenkomst van jouw ziekenfonds te verkrijgen dien je ons bij aanvang van het kamp het aanvraagformulier van uw ziekenfonds ingevuld te bezorgen opdat wij enkel onze informatie en de handtekening in orde dienen te brengen.

Door de betaling uit te voeren bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.

Namens VZW SCAMPI